SurMom פונדקאות ותרומת ביציות - פונדקאות - פרופיל

במסגרת דפי המידע על מרכזי פונדקאות/ גופים המלווים תהליכי הפונדקאות בישראל אנו מציגים בפניכם סקירה על מרכז פונדקאות "SurMom – פונדקאות ותרומת ביציות". הסקירה נמסרה על ידי "SurMom פונדקאות ותרומת ביציות" ומופיעה כפי שהתקבלה על ידם ובאישורם (As is), אין לאתר אחריות לתוכנה, למהימנותה או נכונותה.

בהמשך נפרסם פרופילים של גופים המלווים תהליכי פונדקאות נוספים ככל שימסרו לאתר. כמו כן, במידה ותרצו לקרוא מידע כללי נוסף על נושא ‬פונדקאות‬.

מטופלת של SurMom - משפחה יוצרת משפחה?

כתבי תגובה וקבלי מהאתר חינם 100 ש"ח גיפט קארד לרשתות המובילות

מרכז "SurMom פונדקאות ותרומת ביציות" הוקם על ידי מנכ"לית החברה אידה בראון. המרכז פועל בכפוף לחוקי הפונדקאות בישראל ובמדינות בהן מתבצעים ההליכים, על מנת לעזור לאלפי זוגות בתהליכי פונדקאות יעילים ומוצלחים בארץ ובחו"ל.

 • הכנה והגשת מסמכים של ההורים המיועדים לוועדה לנשיאת עוברים במשרד הבריאות בארץ
 • איתור והכנת פונדקאית בארץ על פי דרישות משרד הבריאות בארץ
 • התאמת פונדקאית להורים המיועדים וליווי התהליך עד הלידה
 • איתור ואבחון פונדקאיות בחו"ל
 • ליווי ותמיכה בהורים המיועדים בתהליך פונדקאות בחו"ל ע"י צוות ישראלי
 • ארגון מסמכים ועזרה בהתקשרות מול גורמים בחו"ל
 • ליווי משפטי מלא עד להבאת ילד לארץ
 • תרומת ביציות

אידה בראון

 • מנהלת פרויקט פונדקאות בארץ‬‬‬‬‬: גונל למפרט.
 • מנהל פרויקט פונדקאות באוקראינה‬‬‬‬‬:בוריס ביידר.
 • מנהלת פרויקט פונדקאות בגאורגיה‬‬‬‬‬: רבקה בן יעקב.
 • מנהל פרויקט פונדקאות בקולומביה‬‬‬‬‬: לאורה בצ'ר.
 • עו"ד מומחה בתחום המלווה צמוד את המרכז‬‬‬‬‬: גיל עובדיה ליבוביץ.
 • פיתוח עסקי ופיננסים: דימיטרי פרידמן.
 • ישראל
 • גאורגיה
 • אוקראינה
 • קולומביה

זוגות נשואים או בעלי הסכם חיים משותפים, או להט"בים או יחידניים.

מטופלת של מרכז זה?

כתבי פידבק על מרכז זה וקבלי מהאתר 100 ש"ח גיפט קארד לרשת GOLF – חינם.
(תוקף הקופון  5 שנים)

 •  תוקף הקופון הינו ל – 5 שנים.
 • נא וודאי כי כתובת האימייל שלך נכונה. לכתובת זו ישלח הקופון.
 • האתר אינו מתחייב לפרסם כל תגובה ו/או לשלוח קופון זה אלא לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שימו לב: המידע נמסר על ידי SurMom פונדקאות ומעודכן לתאריך 01-02-2022
המידע מוצג כפי שנמסר על ידי החברה 'as is'

Scroll to Top