פונדקאות – סקירת הבטים רגשיים – האם הפונדקאית וההורים

מאת: קרן קורניק – פסיכולוגית קלינית מומחית

המאמר הנוכחי יעסוק בהיבטים הנפשיים הכרוכים בתהליך הפונדקאות, ויגע בהתמודדויות השונות, במורכבות ובקשיים הצפויים לפונדקאית ולהורים המיועדים.

נסקור ארבעה היבטים:

אך נתחיל כאמור עם הקדמה לתהליך הפונדקאות.

פונדקאות - הקדמה:‬‫‬

המונח פונדקאות מתייחס לנשיאת עובר על ידי אשה, המוגדרת כאם פונדקאית ומסירת התינוק עם לידתו להורים מיועדים. הפונדקאות מהווה אחת מהדרכים להבאת ילדים עבור נשים אשר מסיבות שונות אינן יכולות להרות או לשמר הריון ועבור זוגות חד מיניים.

לפונדקאות עלויות כלכליות משמעותיות להורים אותן יש לקחת בחשבון בשקילת התהליך וקפיצה כלכלית משמעותית עבור הפונדקאית (כ – 150,000 ש"ח תשלום לפונדקאית). כיום קיימים בישראל מספר גופים שמטרתם לתווך ולהפגיש בין האם הפונדקאית להורים המיועדים, תוך מתן ליווי וטיפול בהיבטים המשפטיים, הרפואיים והרגשיים. פניה למרכז שכזה כרוכה מחד בתשלום עלות למרכז, אך מאידך עשויה להקל על התהליך, שכן מדובר בתהליך ארוך ורצוף בירוקרטיות, המעמיס נפשית וכלכלית.

ביצוע התהליך, על כל שלביו, דרך מרכז התיווך מספק מסגרת מכילה ומתווכת במקומות של קושי ומחלוקת. זוגות הבוחרים לעשות את ההליך לבדם, מסכמים בעצמם את פרטי ההתקשרות וההסדר הכספי מול הפונדקאית הנבחרת, וכמובן אינם חייבים בעלות מרכז התיווך. בין אם התהליך מבוצע דרך מרכז תיווך ובין אם לא, היכרות מוקדמת, בדיקת התחושות ההדדיות בין הזוג לפונדקאית והגדרת החוזה הנן משמעותיות ביותר. יצירת תנאים מוקדמים אלה, באווירת ביטחון הדדי ושלמות עם התהליך, תאפשר למחלוקות עתידיות להיפתר בצורה זורמת וטובה יותר.

כעת ידונו ההיבטים הרגשיים המאפיינים את תהליך הפונדקאות. חלק זה יתייחס להיבטים הרגשיים הייחודים לתהליך, ובהמשך יעסוק באופן ספציפי באספקט הרגשי אצל הורים ואצל האם הפונדקאית.

 

‫היבטים רגשיים ייחודים בתהליך הפונדקאות: ‫‬

לפונדקאות יתרונות משמעותיים, היא מהווה פריצת דרך ופתיחת צוהר עבור זוגות שאינם יכולים מסיבות שונות להרות. באמצעות הפונדקאות מתאפשר להורים לגדל את הילד מיומו הראשון (בשונה למשל מאימוץ) וכן קיימת האפשרות שלפחות אחד מבני הזוג יהיה הורה ביולוגי לילד.

לצד היבטים אלה, מעוררת הפונדקאות את ההדים החזקים ביותר מבין כל טיפולי הפריון, בהיותה תהליך מורכב נפשית הן עבור הפונדקאית והן עבור ההורים המיועדים. כיום רווחת ההבנה כי לא ניתן לחשוב על הריון ולידה בעבור זוג אחר במונחים של עסקה כלכלית בלבד, ויש להכיר בכך כי מדובר בתהליך בעל אפיונים ייחודיים, הכרוך באינטראקציה רגשית מורכבת.

כל הריון, ללא תלות בדרך שבה הושג, כרוך באי וודאות, חששות ופחדים. עם זאת, תהליך הפונדקאות מצריך משאבים נפשיים זמינים בקרב המעורבים, יכולת טובה להכלת אי וודאות ופתיחות מחשבתית ורגשית. התהליך כרוך בעמימות ואי וודאות רבה לאורך כל שלביו, הן ביחס לשלבים של מציאת הפונדקאית והבאת החומר לוועדה והן בכל הקשור להריון עצמו.

לאור כל זאת, אין זה מפתיע כי הערכה פסיכולוגית של ההורים מיועדים ושל האם פונדקאית חיונית ואף הכרחית ומהווה דרישת חובה בוועדה לנשיאת עוברים. האבחון מהווה מידע המסייע לוועדה בקבלת החלטתה, ויכול לשמש גם ככלי נוסף לבדיקת ההתאמה בין הפונדקאית לזוג עבור הגוף המתווך. ההערכה המבוצעת על-ידי פסיכולוג קליני מומחה ומנוסה מאפשרת קבלת תמונה אישיותית ותפקודית של המעורבים. היא בודקת, בין היתר, עמדות ומוטיבציה לתהליך, אפיונים ונטיות אישיותיות, סגנון התמודדות, כוחות נפשיים ומקורות תמיכה לצד מקורות קושי ונקודת תורפה העלולים להקשות על התהליך ולסכן את השלמתו.

בסיום תהליך ההערכה ועל בסיס התמונה שהתקבלה, ניתנות גם המלצות ומתקיימת שיחת משוב עם הזוג והפונדקאית. במשוב (ובהמלצות) מועלות ומודגשות הנקודות להן יש לתת תשומת לב מיוחדת ושאתן יש להתמודד ולעבד במטרה לקדם את התהליך למימוש מוצלח. במידת הצורך ניתנת גם המלצה להכוונה וליווי מצד גורם טיפולי שיסייע ויקל בעמידה בתהליך. מצוידים בהארות משמעותיות אלה, יכולים ההורים והפונדקאית לצאת לדרך מתוך מקום בשל ומודע יותר, וכך לא נותרים בתחושה כי האבחון מהווה ערעור על התאמתם להיות הורים.

‫היבטים רגשיים - ההורים המיועדים: ‫‬

לבחירה לפנות לפונדקאות ולהתמודדות עם התהליך, השלכות רגשיות על ההורים, הן בפן האישי והן בפן הזוגי.

התמודדות עם קשיי פוריות ומעבר מזוג לשלושה

לגורמים שהובילו לפניה לפונדקאות השפעה פסיכולוגית ניכרת על הזוג המיועד ובפרט על האישה. הבאת ילד ביולוגי נתפסת כחלק בלתי נפרד מחייהן של מרבית הנשים, ועל כן הנטייה לראותה כטבעית ומובנית מאליה. לאור התפקיד המרכזי המיוחס להורות ברוב התרבויות, אי היכולת למלא אחר דרישות התפקיד בשל בעיות פריון עשויה להיתפס כסטייה חברתית ולהיות בעלת השלכות פסיכולוגיות הטמונות בתחושת דחק ואובדן. זאת, בהתייחס להערכה העצמית, אובדן שלמות גופנית, המשכיות משפחתית ואיום לנישואין. נשים עלולות לחוות רגשות אשם ותחושה של נטילת אחריות לקושי .

בכדי להתמודד עם תהליך הפונדקאות על הזוג לעבד את ההשלכות הרגשיות של קשיי הפוריות ולחוש מוכנות לעבור לאפשרויות הורות אחרות. התמונה אף מורכבת יותר כאשר בתהליך הפונדקאות נכנסת אישה נוספת, והבאת הילד הופכת מצעד זוגי ואינטימי, למערכת יחסים משולשת, על כל התחושות המורכבות העלולות להתעורר בשל כך (למשל תחושת הכרת תודה לצד קנאה מצד האם המיועדת כלפי האם פונדקאית. כמו-כן, אף כי הזוג שותף ומעורב בהריון הפונדקאית, הוא אינו חווה באופן בלתי אמצעי את ההיריון, לו מיוחסת משמעות כשלב חשוב בהכנה לאימהות ולהתקשרות ההדרגתית עם התינוק.

מחפשים פונדקאית איכותית?

מחפשים פונדקאית איכותית?

הרשמו וקבלו הצעות ייחודיות, ממרכזי פונדקאות המתאימים לכם.
השירות חינם וללא התחייבות.

⇐ פרטיותך חשובה, לא יעשה שימוש במידע מעבר להתקשרות.

יציבות זוגיות ושלמות עם התהליך

ההתמודדות האישית והזוגית עם תהליך הפונדקאות מצריכה יציבות זוגית, לצד מחויבות ושלמות עם ההחלטה מצד שני בני הזוג. התהליך כרוך בשיתוף פעולה ובהשקעת אנרגיה פיזית ורגשית מצד כל אחד מבני הזוג. על שניהם להגיע למפגשים עם האם הפונדקאית ועם שורת אנשי מקצוע כגון עו"ד, רופא ופסיכולוג. ללא מחויבות הדדית עלול התהליך להתערער. כמו-כן, לעיתים קרובות הזוגות (וגם הפונדקאית) מהססים בדבר שיתוף הסביבה מתוך חשש להיתקל בתגובות שליליות. על מנת שיוכלו להתמודד גם עם תגובות הסביבה על הזוג להיות שלם והחלטי לגבי התהליך. מכאן, כי קיימת גם חשיבות גבוהה לקיומה של רשת תמיכה סביב הזוג (וסביב הפונדקאית).

 כמו כן, לא תמיד בני הזוג מתקדמים באותו קצב ופערים בסגנון ההתמודדות עלול להקשות ולהוות מקור מתח. כך, בעוד האחד ממוקד מטרה ועסוק יותר בהיבטים הטכניים, האחר עלול לחוות חששות רבים ואך חרדות ולצפות מבן הזוג לעמדה רגישה יותר לצרכיו. לכל אחד מבני הזוג שאיפה שהדרך בה בחר תכובד ע"י בן הזוג, גם אם אינו מסכים איתה, כמובן, כל עוד זו אינה פוגעת בבן הזוג השני. לפעמים מדובר בקו דק ועדין. בתקופה זו עלולים בני הזוג להיסחף למערבולת זוגית שלילית, העשויה לנוע בין ריבים והאשמות הדדיות לבין הימנעות מיצירת דיאלוג על הנושא, התכנסות וחוסר שיתוף, ללא מציאת פתרון או התמודדות יעילה.

תגובות מסוג זה עלולות להרחיק ובסופו של דבר לגרום לתוצאה ההפוכה – התחזקות תחושת הבדידות והקושי. חשוב לזכור כי מדובר בתהליך זוגי, המעלה רגשות מורכבים בקרב שני בני הזוג ומצריך התמודדות משותפת. שיתוף בקשיים, פחדים, תחושות ומחשבות כמו גם מתן מקום והקשבה לאלה של הצד השני, הם חשובים ביותר להתמודדות וחשוב ללבן ולעבד אותם עד כמה שניתן עוד בתחילת התהליך.

לאור כל האמור לעיל, ישנה חשיבות כאמור לקיומה של מערכת זוגית יציבה דייה, במסגרתה מסוגלים בני הזוג לקבל יחדיו החלטות ולהוות מקור לתמיכה ומשענת אחד עבור השני.  היבטים אלה נבדקים בתהליך ההערכה שתואר, בנוסף לגורמים אחרים כגון עמדות בני הזוג כלפי התהליך ומידת המוטיבציה. חשוב שאנשי מקצוע יסייעו בהערכה וליבון של בעיות ומציאות פתרונות יעילים. כל אלה יאפשרו זרימה טובה יותר של התהליך והגדלת סיכויי הצלחתו.

 

‫היבטים רגשיים - הפונדקאית: ‫‬

תהליך הפונדקאות מפגיש את הפונדקאית  עם מצב ייחודי, המעורר תחושות ורגשות שונים ומצריך הסתגלות. ניבוי התאמתה לשמש כאם פונדקאית והתמודדותה עם התהליך, נאמד באמצעות אבחון פסיכולוגי מקיף, הכולל ראיון מעמיק ושורת מבחנים סטנדרטים.

 

מוטיבציית הפונדקאית

 

בתהליך ההערכה מבוררות גם המוטיבציות המניעות את הפונדקאית, מתוך ההבנה כי מערך התחושות, הצפיות והפנטזיות המודעות והלא מודעות עשויות להשפיע באופן ניכר על חווייתה הרגשית ואופי הקשר שיירקם עם הזוג.

ההחלטה להפוך לאם פונדקאית מורכבת ומבטאת בתוכה מוטיבציות שונות. אף כי רבות פונות לפונדקאות כדרך לפתרון קשיים כלכליים, היכולת לעמוד בתהליך מצריכה גם מעורבות רגשית, מחויבות והשקעה אקטיבית בשמירת ההיריון. זאת, גם בהיעדר פיקוד צמוד של ההורים. כמו כן, אצל חלק מהנשים השיקול נובע גם מגורמים רגשיים, ביניהם חווית סיפוק וגאווה, הפקת משמעות מעצם הנתינה ותחושת מסוגלות והישג.

מעוניינת להיות אם פונדקאית?

שוקלת להיות אם פונדקאית?

הרשמי עכשיו, חינם וללא התחייבות, וקבלי הצעות ייחודיות ופרטים ממרכזי פונדקאות נבחרים
(165,000 ש"ח למתאימות).

⇐ פרטיותך חשובה, לא יעשה שימוש במידע מעבר להתקשרות.

לאור העובדה שצרכים פסיכולוגים לעיתיים מהווים את הבסיס לבחירה בפונדקאות, עולה חשיבות גבוהה לכך כי לבטים, צרכים ומניעים אלה יקבלו קול ויעברו עיבוד, לפחות ברמה מסוימת, בליווי איש מקצוע.

מודעות לקשיים ולמורכבות

ישנה חשיבות לכך שהפונדקאית תעריך נכונה את מידת כוחותיה, תהיה מודעת, לפחות ברמה מסוימת, למניעיה ולקשיים עמם עתידה להתמודד. אף שהתנסתה בהריונות קודמים, הפונדקאות כרוכה בהליך רפואי ובצמצום הפרטיות, המרחב האישי והגופני. חרף היותן של טכניקות הפריון מרשימות מנקודת מבט טכנולוגית, הן עשויות להוות מקור מתח עבור הפונדקאית, שכן ההליך כרוך באי נוחות פיזית, מצריך זמן ובדיקות ויוצר מעמסה גופנית ורגשית. ההליך עלול לכלול תופעות לוואי שונות הנגרמות בשל הטיפול ההורמונאלי וסיבוכים הנובעים מהריון מרובה עוברים.

 

קשר מורכב עם הזוג

 

משימה לא פשוטה נוספת העומדת בפני הפונדקאית נוגעת בקשר הרגשי המורכב עם הזוג. מחד, מידת השיתוף בפרטים אינטימיים כגון מהלך ההיריון תורמת להגברת הקשר הרגשי עם הזוג ובעיקר עם האם המיועדת. כל זאת במקביל להשקעת מאמצים ביצירת מרחק רגשי מההיריון ומהתוצר שלו.

בנוסף, לעיתים קרובות הפונדקאית זוכה לתשומת לב מרובה, הכרת תודה והערכה מצד הזוג. אלה ממקמים אותה במרכז התמונה ותורמים לחוויה של סיפוק, העצמה, משמעות, ערך ושייכות. מאידך, באופן שהנו מנוגד להיבטים אלה, על הפונדקאית להיות מסוגלת להכיל את הפרידה מהנולד וממערכת היחסים עם הזוג. התרופפות הקשר ולעיתים ניתוקו לאחר הלידה עלול לעורר תחושות של אכזבה, אובדן וקושי.

 

מורכבות מול סביבת הפונדקאית

 

במקביל להתמודדויות שהוזכרו, נדרשת האם פונדקאית לתפקוד מלא בתחומי חייה האחרים. מורכבות נוספת ומשמעותית ביותר קשורה להתמודדותה עם הסביבה הקרובה ובפרט לילדיה. כיוון שלא ניתן להסתיר את ההיריון, יש חשיבות לשיתוף הילדים בעובדה שנושאת ברחמה ילד שייוולד, אך לא יגדל בביתם ולא יהיה אחיהם.

ילדים עשויים להגיב באופן שלילי להשקעת הזמן של אמם בפונדקאות ולפתח חשש שגם הם ימסרו. כמובן שחשוב להעביר את המסד בצורה התואמת את רמת ההבנה השכלית והבשלות הרגשית של הילד. יכולת הסביבה, לקבל את הבשורה, מותנית גם במידת השלמות והמוכנות הרגשית של האם. יכולתה להגדיר ולנסח מילולית את השוני שבין ילדיה ובין הריון לילד שאינו שלה, הנה מהותית והכרחית, הן עבורה והן עבור סביבתה.

לסיכום, נראה כי תהליך הפונדקאות והסדרתו החוקית בארץ מהווה פיתרון מוצלח עבור זוגות שאינם יכולים להרות או לשמר הריון, אך יש לקחת בחשבון את מורכבותו הרגשית הן עבור הורים מיועדים והן עבור הפונדקאית.

הערכה פסיכולוגית מהווה את אחת מדרישות הוועדה לנשיאת עוברים. היא מסייעת בגיבוש תמונה אישיותית ותפקודית, ותורמת לניבוי התאמתם של הפונדקאית והזוג ויכולתם להתמודד עם התהליך בהצלחה ובכך תורמת ההערכה הפסיכולוגית את חלקה ומגדילה את הסיכוי להצלחה להורים ולפונדקאית גם יחד.

התמודדות עם אי היכולת להרות, שיתופה של אישה נוספת בתהליך והצורך בזוגיות יציבה מספיק, מהווים חלק מהאתגרים עמם נדרש הזוג להתמודד בתהליך. משימות מורכבות עומדות גם בפני הפונדקאית, המתמודדת עם השלכותיו של הליך רפואי והריון, כמו גם עם קשר רגשי מורכב עם הזוג, שנע בין שיתוף וקרבה ובין פרידה, ריחוק ולעיתים ניתוק. כמו כן, עליה להתמודד גם עם תגובות סביבתה.

לאור כל האמור, נראה כי בתהליך הפונדקאות חשובה ביותר קיומה של רשת תמיכה מקצועית ורגשית. בנוסף לרופא המלווה ולעו"ד העוסק בתחום ישנה חשיבות מכרעת גם לנוכחותו הפעילה והמלווה של איש מקצוע טיפולי. (לקריאת מידע נוסף אודות רשימת עורכי דין בתחום הפונדקאות).

בהמשך לתהליך ההערכה ומתוך זיהוי הקשיים הפוטנציאלים, חשוב שהמטפל ילווה את התמודדות המעורבים, יסיע בעיבוד הקשיים ויאפשר מרחב להעלאת תחושות, פחדים וקונפליקטים. זאת, בסביבה בטוחה וטיפולית. כמו-כן, בשל מורכבות משימת הפרידה בין הזוג לפונדקאית, חשובה נוכחותו של המטפל גם בתקופה הסמוכה ללידה, בשל הצורך לעבד את הפרידה, ללוות את ההורים מיועדים ביציאתם לדרך החדשה ואת האם פונדקאית בחזרה לשגרת חייה. (לקריאת מידע נוסף אודות רשימת פסיכולוגים המטפלים בנושא פוריות ופונדקאות)

שיהיה בהצלחה!…

מאת: איילה
מאת: איילה 14/03/2019 20:22
קרא עוד
"קרן יקרה, סוף סוף יצא לי לקרוא מאמר מקיף מעניין ובעל ערך מוסף. שאלה חשובה להורים הנמצאים בתהליך פונדקאות ראשון ויש להם ילד בגן חובה הכמהה לאח או אחות איך מסבירים לו על התהליך מה אומרים ומה לא?על זה לא ממש מדברים כי גם במצב כזה שבו יש ילד אחד שהגיע לעולם אחרי שנים רבות תודה לאל וכעת בתהליך אין הרבה מידע סביב ההיבטים הרגשיים המענה לשאלות בעיני הילד איך מגללים על הלשון את המורכבות בפשטות ובשפה שלו ומה המענה כשצצות שאלות סקרניות? כל זה ועוד… בתוך הקהילה כשההורים עם תינוק רך ללא בטן אשמח למענה ושוב ישר כוח על המאמר היפה"
↩ תשובה מאת קרן קורניק:
קרא עוד
"שלום ותודה רבה על תגובתך, בהמשך לדבריך, הייתי ממליצה במקרה שכזה לפנות ליעוץ עם איש מקצוע רלוונטי- מטפל מהתחום הרגשי העוסק בתחום זה. במסגרת היעוץ תוכלו ראשית לעבד את התחושות והמחשבות בנושא, לחשוב ביחד על ניסוח מתאים בהתאם לשלב הקוגניטיבי שבו נמצא האח, כמו גם על התזמון המתאים ביותר להודעה זו. כל אלה יסייעו להורים להגיע מוכנים ככל הניתן לשיחה עם ילדם ולשאלות שיצצו בהמשך ולכך יש חשיבות רבה. בהצלחה, קרן"
מאת: דר חנה גילאי גינור
מאת: דר חנה גילאי גינור 13/08/2012 11:51
קרא עוד
"קרן קורניק שלום, תודה לך על מאמרך המקיף הנותן תמונה מאוזנת למתלבטים לגבי תהליך הפונדקאות. ברצוני להוסיף נושא המטריד בני זוג רבים: האם לספר לילד על אופן הבאתו לעולם. נושא זה מטריד שלוותם של בני זוג בין אם הם תמימי דעים לגביו ובין אם לא. ההתלבטות אינה מעידה על התנגדות לתהליך אלא על התמודדות רגשית והתחלת ההתקשרות לתינוק שלא מתפתח בגופה של האם המיועדת. בברכה, חנה."
↩ תשובה מאת קרן קורניק:
קרא עוד
"חנה שלום, תודה על התגובה ועל ההערה החשובה. אכן הלבטים בדבר האם וכיצד לספר לילד על אופן הבאתו לעולם מהווים נושא משמעותי בו עסוקים זוגות שפנו לפונדקאות או שמתלבטים לגביה. בדומה לסוגיות אחרות, עיבוד לבטים אלה הנו חלק מההתמודדות הרגשית עם התהליך וכפי שציינת מהווה גם חלק מתהליך ההתקשרות לתינוק. בברכה, קרן."

מאמר זה נכתב על ידי קרן קורניק, פסיכולוגית קלינית מומחית.

מייעצת ומלווה בקשיי פוריות וטיפולי פוריות, הריון ומעבר להורות. מטפלת בקליניקה פרטית בת"א ובאזור קריית אונו. קרן, מנהלת פורום פוריות- יעוץ רגשי ותמיכה, באתר דוקטורס וניתן ליצור עימה קשר בטלפון 052-2336765.

יש לך שאלה? תגובה שברצונך לכתוב?
שלחי אלינו בטופס למטה את שאלתך/ תגובתך:

⇐ האתר אינו מתחייב לפרסם כל חוות דעת אלא לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לייחס למידע המופיע באתר תחליף לעיצה רפואית, התייעצות עם רופא או חוות דעת מקצועית. לקריאה על תנאי השימוש באתר.

Scroll to Top