הקפאת ביציות [Eggs Freezing]

שימור פוריות והקפאת ביציות [Eggs Freezing] הקפאת ביציות לשימור פוריות סוציאלי (שימור חברתי) הינו הליך המאפשר לנשים שהינן פוריות לשמר את פוריותן. הביציות נלקחות מהנשים …

הקפאת ביציות [Eggs Freezing] להמשך קריאה…